søndag 26. oktober 2008

Lamaulls hue


Då var dei første to huene av ulla produsert. Therese si er utan dekkhår og er ufarga "Stianull", medan mi har litt dekkhår og er ufarga "Mariaull".
Det kommer noe huer til, men det blei ikkje den store ullmengda dette året. Men me er svært nøgde med resultatet.
Ekstra kjekt er det også at ulla er bearbeida og strikka på Jæren (Lye). Kortreist produkt:) Det er Ullrommet ved Ingeborg Lura som har lagt ned mange timar i dette prosjekte. Takk skal du ha:)

onsdag 1. oktober 2008

Lamaen spreier frykt på Austlandet

"Innbyggere i bygda som Østlendingen har vært i kontakt med, har fortalt om lamaskrekk og at de ikke tør å ta seg til skogs etter bær eller andre ting i frykt for å støte på dyrene"

Her er det kunnskapsmangel. Sidan lama er nokre av dei mest forsiktige og minst farlege dyra som er.

Link til VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=517555
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=528217